Home

Projekt pt.: „Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez  zastosowanie hybrydowego źródła energii” nr POIR.01.01.01-00-0682/17 realizowany w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 130 612,83 zł, dofinansowanie Projektu wynosi: 771 414,89 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2017-31.10.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


The purpose of this project is to develop and implement a new product in the form of an innovative hybrid power system for an unmanned aerial vehicle. The subject of the project is to develop a power source construction for a drone in the form of an integrated battery system and fuel cell so as to extend its flight time to a minimum of 4 hours while maintaining the weight of the power supply system of approximately 4.5 kg. This project is characterized by a high level of innovation, the production of such a hybrid power system will be unique in Poland.

Achievement of the intended goals is planned through the implementation of strictly planned R & D works concentrated in 4 tasks. The end result of the project will be the development of modern technology of unmanned aerial platforms with a hybrid power system and demonstration in terms of achieving the assumed technical and operational parameters – in particular flight time over 4 hours.