About project

Projekt pt.: „Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez  zastosowanie hybrydowego źródła energii” nr POIR.01.01.01-00-0682/17 realizowany w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 130 612,83 zł, dofinansowanie Projektu wynosi: 771 414,89 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2017-31.10.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.


Mission duration remains one of the most significant challenge in the operation of unmanned aerial vehicles (UAV). Currently, the average flight time of UAV using electrochemical batteries is from 15 minutes to 45 minutes. This project is about to prolong the flight time of the multirotor platform – unmanned aerial vehicle (UAV) by using a hybrid power system and its optimal control. One of the real possibilities to extend the UAV flight time is the use of a power supply system with PEM fuel cells. Our company produces UAVs, which has a flight time approximately 45 minutes, however, more and more clients from the agriculture, forestry, security and monitoring sectors require flight time up to 4 hours.

The project will:

– be implemented in 4 tasks (2 industrial research and 2 development works),

– take 12 months to complete.