Kariera

Projekt pt.: „Zwiększenie czasu lotu bezzałogowego aparatu latającego (UAV) poprzez  zastosowanie hybrydowego źródła energii” nr POIR.01.01.01-00-0682/17 realizowany w ramach działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1 130 612,83 zł, dofinansowanie Projektu wynosi: 771 414,89 zł

Okres realizacji projektu: 01.11.2017-31.10.2018

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.